Избери най-удобният начин на плащане за теб:PayPal (Buy Now): $21

Как да платя с Карта?
Натиснете Buy Now → от дясното меню изберете “Pay with my credit or debit card” и въведете данните от картата.

Банков превод: Първа Инвестиционна Банка
BIC: FINVBGSF
С-ка №: BG96FINV915010BGN0XTFT
Валута: BGN
Сума: $21 (за превод в лева сметнете курса по БНБ в деня на плащане)
Получател: Иво Красимиров Димитров
Основание: Имейл или телефон за връзка

Еконт:
Сума: $21 (за превод в лева сметнете курса по БНБ в деня на плащане)
Получател: Иво Красимиров Димитров
телефон: 0887 45 45 89
До офис на Еконт София, кв. Горна Баня
Оставете Имейл или телефон за връзка

Пощенски запис:
Сума: $21 (за превод в лева сметнете курса по БНБ в деня на плащане)
Получател: Иво Красимиров Димитров
гр. София, кв. Горна Баня, ул. Николай Хрелков №45
София
1614
Оставете Имейл или телефон за връзка

За въпроси и издаване на фактура обадете се на 0887 45 45 89 – Иво

Декларация за поверителност
Данни на фирмата: “ИМ СЪКСЕС“ ООД, гр. София 1614, община Столична, район „Овча купел“, ж.к. Горна Баня, ул.“Николай Хрелков“ №45 ЕИК:202951062, представлявано от Иво Димитров