Навръзване на нещата

Начало > Навръзване на нещата

Как да привличате клиенти… и как да структурирате цялостната си маркетинг стратегия за максимум печалби

Пуснете видеото от 6:56мин. - тогава започва уъркшопа ;-)

Надявам се, че съм ви помогнал.

Ако искате да ви помогна още, включете се в онлайн курса ВИД 2.0, където разгръщам цялата стратегия пред очите ви и ви напътствам през всяка стъпка в дълбочина, така че да внедрите стратегията по най-правилният и работещ начин във вашият бизнес.

А ако ви трябва помощ с нещо друго разгледайте менюто "Програми и Продукти". Може би там ще намерите решението, от което имате нужда.

Иво ;-)

Мнения и Въпроси