Бариери, Страхове и Осъзнаване

Начало > Бариери, Страхове и Осъзнаване

Стъпка 1:Отделете около час, вземете лист и химикал и пуснете видеото.

Страховете са неосъществило се бедствие!
Осъзнаването е преувеличено!

Постарах се да ви предоставя колкото мога повече стойност в това едночасово видео. Не ми стига само час, но не мога да си позволя на този етап да заема повече от вашето време.

Стъпка 2: Изберете страх и се настанете удобно

Стъпка 3: Отново пригответе лист и химикал пред себе си

Мнения и Въпроси

Кажете ми какво мислите за информацията, която получихте? Полезна ли е и приложима ли е? Помогна ли ви да осъзнаете нещо ново за вас лично?